سیتیزن

ساعت مچی سیتیزن که در زبان ژاپنی ( シチズンホールディングス株式会社 ,Shichizun Hōrudingusu Kabushiki-gaisha)  میباشد

یک هلدینگ ژاپنی است که شعبه مرکز آن در توکیو ژاپن واقع شده است .

این هلدینگ در سال 1924 اولین ساعت خود را تولید کرده است ،شهردار شهر توکیو جناب آقای شینپی گوتو این ساعت را سیتی زن نامگزاری کرد و در سال 1930 این نام را به عنوان برند خود معرفی کرد.
تعداد اطلاعات ساعت ستیزن اکودرایو موجود در ساعت ۱۷۵ مدل و ساعتهای اتوماتیک ستی زن ۱۰ مدل میباشد.
تعداد ساعتهای زنانه ستی زن ۱۴۲ مدل و ساعت ستی زن کوارتز یا باطری ۳۸۳ مورد میباشد.
این اطلاعات صرفا برای کسانی میباشد که به ساعت و اطلاعات آن علاقه مند میباشند.


citizen c-01
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-010
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-02
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-03
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-04
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-05
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-06
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-07
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-08
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....

citizen c-09
225,000تومان

ساعت های  مچی سیتیزن  مناسب  زوج هایی است که میخواهد همیشه بهترین  و منحصر .....